Ολότητα, ένα σύγχρονο αστικό δράμα (Αρχίγραμμα/Θέατρο)

Το θεατρικό “Ολότητα, ένα σύγχρονο αστικό δράμα” διατίθεται ελεύθερα στο Διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (CC BY-NC-SA 3.0 GR)