Ενημέρωση για το συλλογικό βιβλίο «Μια παράξενη Κυριακή»

Τα κείμενα του συλλογικού βιβλίου «Μια παράξενη Κυριακή» παρελήφθησαν καλώς. Καθώς εντοπίστηκε κάποιο πρόβλημα αφενός στην παραλαβή των emails και αφετέρου στην καθυστέρηση των απαντήσεων, και αφου ζητήσουμε συγνώμη από τους συμμετέχοντες , νομίζουμε οτι το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Όσοι εκ των συμμετεχόντων επιθυμούν να επικοινωνήσουν πιο άμμεσα, ας επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα που σας… Read More Ενημέρωση για το συλλογικό βιβλίο «Μια παράξενη Κυριακή»